Письмовий переклад отримав широке поширення. У ньому з’являється необхідність при поїздці за кордон, за наявності ділової співпраці з іноземними партнерами і у багатьох інших випадках. Професійним перекладом статей, книг, наукових публікацій, документів займаються спеціалізовані компанії, що дістали назву бюро перекладів. До різних видів перекладу пред’являються певні вимоги. Наприклад, при технічному і медичному перекладі лінгвіст не має права вносити свої корективи. В цьому випадку перекладений текст повинен максимально точно передавати сутність. Особлива увага приділяється перекладу термінології. Кожен термін повинен мати однозначне і повне тлумачення. Завдання може ускладнитися тим, що в мові перекладу не завжди є синонім терміну, що перекладається. Перекладач, що опинився в подібній ситуації, повинен відшукати еквівалент, сутність, що найточніше відбиває його.

При письмовому перекладі документів також є своя специфіка. При роботі з ними лінгвіст особливу увагу приділяє точному перекладу власних назв. Він зобов’язаний перевести і інформацію надруковану дрібним шрифтом, у тому числі і на печатці документу. Літературні твори допускають певні вільності в процесі перекладу. Перекладач зобов’язаний зберегти стиль книги, національні особливості описуваних в ній народностей, історичну обстановку, характерну для оповідання. Перекладач не має права міняти сюжет твору і його емоційне забарвлення. Істотні відмінності, характерні для різних видів перекладу, привели до того, що кожен лінгвіст має свою певну спеціалізацію. Одні з них працюють тільки з науковою літературою, інші – з художньою, треті – займаються перекладом документації.

Письмовий переклад проходить три етапи. На першому з них перекладач вивчає і аналізує початковий текст. Він осмислює його зміст, оцінює лінгвістику і його ситуативний контекст. Цей аналіз дозволяє визначити основні напрями майбутньої перекладацької діяльності. На наступній стадії роботи здійснюється безпосередньо письмовий переклад тексту, особливість якого дозволяє лінгвістові багаторазово звертатися як до первинного тексту, так і кінцевому документу. Завершальний етап перекладу пов’язаний з контролем результату роботи лінгвіста. Відпрацьовані методики дозволяють лінгвістові відшукати допущені ним помилки, що позитивно відбивається на загальній якості перекладу.